Czy potrafisz wskazać te państwa na mapie?

Czy z łatwością wskażesz, na której mapie prawidłowo zaznaczono dane państwo?

Jeśli jesteś gotowy na podróż dookoła świata, to zaczynamy!