Jakie masz poglądy polityczne?

Jaki masz pogląd na służbę zdrowia?

Powinna być całkowicie prywatna

Konkurencja i możliwość wyboru

Powinna być całkowicie państwowa