Czy rozpoznasz pisarza po jednym słowie związanym z jego książką?

Tomek