Quiz ortograficzny - ile błędów zrobisz?

Poprawna odpowiedź to...

ż-, -ż-

ż-, -rz-

rz-, -rz-

rz-, -ż-