Quiz ortograficzny - ile błędów zrobisz?

1 / 25

Poprawna odpowiedź to:

-ó-, -on-

-ó-, -ą-

-u-, -on-

-u-, -ą-