Quiz ortograficzny - ile błędów zrobisz?

Która z poniższych liter tworzy poprawnie napisany wyraz?

h-

ch-