Quiz ortograficzny - ile błędów zrobisz?

Która z poniższych odpowiedzi jest prawidłowa?

-rz-

-ż-

-sz-