Quiz ortograficzny - ile błędów zrobisz?

1 / 25

Poprawna odpowiedź to...

rz-, -rz-

ż-, -ż-

ż-, -rz-

rz-, -ż-