15 pytań z 15 dziedzin - czy odpowiesz na wszystkie?

KATEGORIA: LITERATURA

Kto jest autorem epopei "Eneida"?

Marcjalis

Horacy

Owidiusz

Wergiliusz