Quiz na odwrót- zawsze odpowiadaj źle!

Artefakt.

Singel grupy Tool.

Krzywa płaska będąca zbiorem punktów płaszczyzny jednakowo oddalonych od stałego punktu i od stałej prostej.

Przypowieść.