Historia świata XX wieku - pamiętasz te daty?

1 / 35

Agresja III Rzeszy na Polskę i początek II wojny światowej

1918 r.

1939 r.

1945 r.

1914 r.