Jak wiele wiesz o ułanach?

1 / 10

Podaj imię pułkownika Ułana, od nazwiska którego utworzono nazwę "ułan":

Czanbaj

Agahag

Dajdżan

Mohammed