Czy masz cechy osobowości unikającej?

1 / 15

Wybierz odpowiedź, która najbliżej Cię określa.

Ograniczam kontakty z ludźmi do minimum, żeby oszczędzić sobie wstydu, odrzucenia i publicznego upokorzenia.

Prawda

Poniekąd prawda

Raczej nieprawda

Nieprawda