Co wiesz na temat Unii Europejskiej?

1 / 12

Obywatele którego państwa odrzucili w drodze referendum traktat o przystąpieniu do UE?

Szwajcarii

Turcji

Norwegii

Rosji