Czy znasz stolice państw europejskich?

Ryga

Tallinn

Łotwa

Luksemburg