Czy znasz stolice państw europejskich?

Ryga

Łotwa

Tallinn

Luksemburg