Osoba po maturze powinna bez problemu odpowiedzieć na te pytania!

Czołowym przedstawicielem literatury polskiej okresu renesansu jest:

Ignacy Krasicki

Jan Kochanowski

Jan Andrzej Morsztyn

Aleksander Fredro