Osoba po maturze powinna bez problemu odpowiedzieć na te pytania!

Czołowym przedstawicielem literatury polskiej okresu renesansu jest:

Jan Kochanowski

Aleksander Fredro

Jan Andrzej Morsztyn

Ignacy Krasicki