Czy przyniósłbyś wstyd swojemu nauczycielowi od fizyki?

Czas

Energię

Odległość

Masę