Powtórz przed sprawdzianem: Rozbiory.

Czy Stanisław August Poniatowski poparł targowiczan?