Powtórz przed sprawdzianem: Rozbiory.

Które z państw nie brało udziału w II rozbiorze Polski?

Prusy

Rosja

Austria