Czy te pytania będą dla Ciebie wyzwaniem?

1 / 10

Czy powstanie listopadowe i powstanie styczniowe wybuchły w tym samym wieku?

Nie

Tak

powstanie listopadowe – 1830
powstanie styczniowe – 1863

Dalej