Jak dobrze znasz się na malarstwie?

1 / 10

Zamyślony

Trefniś

Błazen

Stańczyk