Jak wiele wiesz o polskim malarstwie?

Sprawdź swoją wiedzę w zakresie rodzimej sztuki malarskiej.