Quiz z motywem zegara... ale nie na czas

1 / 10

Zegar Zagłady, symboliczny zegar prowadzony na Uniwersytecie Chicagowskim, pokazujący zawsze x minut do północy, gdzie „północ” oznacza zagładę ludzkości, wprowadzono:

Po I wojnie światowej

Po II wojnie światowej

Zegar prowadzony jest od 1947 roku. Początkowo wskazywał 7 minut do północy, następnie był przesuwany do przodu lub do tyłu w zależności od globalnej sytuacji i stopnia zagrożenia wojną nuklearną.

Dalej