Czy poznasz europejskie kraje po ich konturach?

Białoruś

Polska

Słowacja

Chorwacja