Czy potrafisz wybaczać?

Dbam o to, żeby nie kłaść się spać w gniewie.