Czy jesteś typem zazdrośnicy?

Czy masz skłonność do ulegania podszeptom "zielonookiego potwora"...?