Czy uzupełnisz brakujące części ciała w znanych powiedzeniach?

Czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić części ciała, które zostały usunięte ze znanych porzekadeł?