Czy uzupełnisz brakujące zwierzę w tytule filmu?

Czy z łatwością wskażesz, które zwierzę powinno być w tytule filmu?