Części ciała - Nauka czytania

Czy znasz nazwy części ciała człowieka?

Nauka czytania dla dzieci - przeczytaj wyraz i wskaż odpowiedni obrazek.