Zwierzęta Afryki - Nauka czytania

Czy znasz nazwy afrykańskich zwierząt?

Nauka czytania dla dzieci - przeczytaj wyraz i wskaż odpowiedni obrazek.