Kto..., czyli zawody - Quiz wiedzy dla dzieci #3

Kto leczy zwierzęta? Kto steruje samolotem? Twoim zadaniem w tym quizie będzie wskazać nazwy 12 zawodów.

Quiz wiedzy dla dzieci związany z zawodami i czynnoścami wykonywanymi przez dane profesje.