Who...? - Quiz dla dzieci po angielsku związany z zawodami #1

Who helps people when they are sick? Who delivers letters?

Twoim zadaniem w tym quizie będzie wskazać nazwy 12 zawodów w języku angielskim.

Quiz wiedzy dla dzieci związany z zawodami i czynnoścami wykonywanymi przez dane profesje.