Profil użytkownika

fundacja

FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE KRS: 0000 21 22 57, NIP: 521-32-98-598 ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa fundacja.nazaretanki@gmail.com Nr rachunku bankowego 30 1600 1068 0003 0102 1168 1001 Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie, powstała w lipcu 2004 r., a w kwietniu 2005 r. została wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego, prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. CELE FUNDACJI: 1. wszechstronne wspieranie działalności Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 2. udzielanie pomocy uczniom szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie będących w trudnej sytuacji życiowej, 3. popieranie i promocja zdrowego stylu życia, 4. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5. wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania skutkom zdrowotnych zagrożeń cywilizacyjnych, 6. prowadzenie działalności w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

QUIZY: 1   ·   ROZWIĄZANIA: 655