Pierwsze zdania dzieł literackich - rozpoznasz je?

Czy bez problemu wskażesz, z których dzieł pochodzą te charakterystyczne pierwsze zdania? Tolkien, Bułhakow, Mickiewicz...

Twoja wiedza na temat twórczości tych i innych słynnych pisarzy zostanie poddana próbie.

Sprawdź swoją wiedzę!