Muzyczna prawda i fałsz. Czy odróżnisz jedno od drugiego?

Czy będziesz w stanie wskazać, które informacje są prawdziwe, a które nie?

Zespół The Beatles pochodzi z Liverpoolu - prawda czy fałsz? Hans Zimmer jest kompozytorem muzyki filmowej - tak czy nie?