Czy uzupełnisz brakującą nazwę rośliny w tytule filmu?

Koszmar z ulicy __________ i Imię __________ - czy żaden filmowy tytuł nie sprawi Ci kłopotu?

Musisz poprawnie uzupełnić je o nazwy roślin. Quiz zawiera piętnaście pytań. Czy uda Ci się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie?

Owocnych zmagań!