10 pytań związanych z mitami greckimi - sprawdź się!

Czy motywy mitów greckich, obecne w wielu dziedzinach kultury, okażą się dużym wyzwaniem? Znawcy tematu osiągają 8/10!