Nauczyciel – proszę do tablicy!

„W miarę możności należy unikać błędów” - może trudno w to uwierzyć, ale jest to myśl samego Arystotelesa.

Wypada w takim razie korzystać z tej cennej rady, odpowiadając na kolejne pytania quizu. Prymusi zdobywają 12 punktów!

Powodzenia!