To warto wiedzieć o zdaniach...

Sprawdź, czy potrafisz wskazać zdania pojedyncze oraz złożone podrzędnie i współrzędnie.