Czy jesteś oryginalny?

Dziś sprawdzisz, czy Twoje życie jest całkiem przeciętne, czy pełne wyjątkowych cech!