Jaki archetyp dominuje w Twojej osobowości?

Zdaniem Carla Junga nieświadomość zbiorowa zawiera wiele różnorodnych archetypów, którym podlega każda ludzka jednostka, niezależnie od przynależności kulturowej czy etnicznej. Archetypy zawierają w sobie podstawowe ludzkie motywacje, ich siłę napędową i emocjonalne warunki osiągnięcia szczęścia. Spośród dwunastu podstawowych archetypów, który jest najbliższy Twojej osobowości?