Jak dobrze znasz się na epoce romantyzmu?

Jak dobrze orientujesz się w specyfice epoki romantyzmu?