Z jaką książką kojarzy Ci się to miejsce?

Czy zgadniesz, w jakiej książce ważną rolę odgrywało wymienione miejsce?