Czy znasz te utrwalone w historii określenia?

Skróty, hasłowe określenia, popularne nazwy - w historii jest ich mnóstwo. Czy wiesz, co oznaczają?