Czy łatwo odgadniesz, w którym słowie jest zawarta podana nazwa? (część dwunasta)

Kolejna część quizu sprawdzającego Twoją umiejętność budowania słownych skojarzeń!