Czy łatwo odgadniesz, w którym słowie jest zawarta podana nazwa? (część trzecia)

Trzecia część quizu badającego Twoją umiejętność budowania słownych skojarzeń!