Czy odgadniesz tytuł utworu, którego autorem NIE jest podany kompozytor?

Jak dobrze znasz kompozycje poszczególnych autorów?