Czy znajdziesz słowo, które łączy trzy pozostałe? (część siódma)

Czy klucz łączący podane słowa również i tym razem będzie dla Ciebie oczywisty?