Czy znasz utwory, w tytułach których pojawiają się nazwy miast?

Sprawdź, jak szczegółowa jest Twoja wiedza z zakresu muzyki klasycznej - konkretnie chodzi o motyw miasta!