Jak dobrze znasz motywy rosyjskie w sztuce?

Jak dobrze poradzisz sobie z rozpoznawaniem motywów związanych z Rosją, a przewijających się w malarstwie, muzyce czy literaturze?

Podobne działy