Jak dobrze znasz rządy Zygmunta Starego?

Nazywano go "królem miłującym pokój". Jak wiele wiesz o okresie panowania Zygmunta Starego?