Jak dobrze znasz Poczet królów i książąt polskich?

Co wiesz o artystycznej serii portretującej polskich władców, stworzonej przez Jana Matejkę?