Jak wiele wiesz na temat gór w sztuce?

Jak wiele wiesz o motywie gór przewijającym się w literaturze, muzyce czy malarstwie?