Jak wiele wiesz o chmurach w sztuce?

Jak wiele wiesz o motywie chmur w literaturze, muzyce czy malarstwie?