Który z tytułów nie pasuje do pozostałych?

Czy zdołasz znaleźć klucz, wedle którego jeden z wymienionych tytułów odstaje od reszty?